Contextuele begeleiding

Contextuele begeleiding en therapie

‘Wat voor partner wil ik zijn? Wat voor kind wil ik zijn? Wat voor ouder wil ik zijn? Wat voor collega wil ik zijn? Wat voor ... ?’
Ben je de ouder die je wilt zijn? Ben je de partner die je wilt zijn? Ben je ….?’

Doel van de contextuele therapie – een systemische psychotherapie – is, dat je met vertrouwen in relaties investeert, en dat je vrijheid en mogelijkheden ervaart om zowel rekening te houden met je eigen belangen als die van een ander.
De relatie is je fundament.
Ik maak graag gebruik van ‘Een Taal Erbij’: een systeemopstelling op tafel. Met Duplo-poppetjes en ander materiaal verbeelden we actief het probleem dat je bezig houdt.  Dat biedt aanknopingspunten voor een verhaal over vertrouwen, loyaliteit, verantwoordelijkheid, geven en ontvangen, recht en onrecht, vroeger, nu en later. Zo komen oplossingen in beeld.

Deze methode is dynamisch en combineert op eenvoudige manier verschillende perspectieven, visualiseert patronen, beleving en relationele aspecten, maakt onderscheid tussen vroegere kind en huidige volwassene, helpt structureren, focussen of vertragen.
***
De ervaringen die je als kind met familie en opvoeders opdeed en de posities die je toen innam, vormen veelal de patronen die je toepast in latere relaties, thuis als partner of ouder of bijvoorbeeld op je werk als leidinggevende of collega.

Contextuele therapie benadert een probleem als teken van disbalans in (familie-) relaties. Onderzoek van jouw geschiedenis (‘drie-generatie-perspectief’) geeft inzicht en realisaties waarmee je actief aan de slag kunt, zodat er een oplossing komt. Je herstel de balans, je raakt weer in balans.

Het genogram is een ander instrument om je geschiedenis in beeld te krijgen: een stamboom van minstens drie generaties die de feitelijke verhoudingen, gebeurtenissen en gedragspatronen alsook  emotionele- en loyaliteitsbanden zichtbaar maakt.

Tot de meest destructieve en vertrouwen-vernietigende menselijke neigingen
behoort de slaafse neiging om het mensen naar de zin te maken,
liever dan het risico te nemen hen te bezeren door
uit te spreken wat we nodig hebben en verlangen.

Barbara Krasner